Wat maakt jongeren sterker?

Jongeren maken zichzelf sterker door om te leren gaan met wat ze tegenkomen in het leven. In relatie tot zichzelf en hun omgeving. Iedere leerling of student gaat daar anders mee om. Voor iedereen geldt echter dat het aankomt op het besef dat ze hier zelf invloed op hebben. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is de kern van THINK op school dat jongeren leren grip te krijgen op hun eigen denken en voelen. Door zelf regie te leren pakken. Te beseffen dat je geen invloed hebt op bepaalde gebeurtenissen, maar wel op hoe je daar vervolgens mee omgaat. 

THINK-lesprogramma

THINK op school biedt een maatwerk lesprogramma van 12 tot 18 lessen aan leerlingen en studenten tijdens hun beginjaren op een nieuwe school. Centraal staan thema’s en onderwerpen die spelen in de wereld van jongeren. De lessen worden gegeven door professionals van THINK op school of door mentoren of studieloopbaanbegeleiders van de school zelf (via het Train-de-mentor programma). Daarbij wordt er ook gebruik gemaakt van de inbreng van verschillende maatschappelijke organisaties. THINK op school blijft via hen en door haar voelsprieten in de maatschappij op de hoogte van trends en ontwikkelingen in het leven van jongeren. 

THINK lesprogramma in gesprek.jpg

Normaliseren in plaats van problematiseren

THINK gaat altijd uit van wat jongeren sterker maakt. Hun eigen probleemoplossend vermogen. Normaliseren in plaats van problematiseren. Het draait om jezelf leren kennen en durven zijn. Respect voor elkaar. Een band creëren. Vallen en opstaan. Je wordt steeds zekerder van jezelf. Je ziet anderen hetzelfde doormaken als jij.

De basis van de THINK-lessen bestaat uit de 5G’s: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg. Hierdoor ontstaat ruimte om alles te bespreken, over grote onderwerpen na te denken en te komen tot normalisatie van gevoelens en gedrag.

Sluit je aan en kom in beweging