Het systeem versterken

THINK op school is meer dan een lesprogramma. We bieden scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties een platform om hun kennis en ervaring over sociaal-emotionele ontwikkeling te delen. Op basis daarvan maken we duurzame lesprogramma’s waaraan we op een unieke manier invulling geven. We denken samen met scholen na over de inhoud van de programma’s en betrekken ouders, mentoren en studiebegeleiders, zodat zij jongeren nóg beter kunnen helpen. Met deze aanpak creëren we een stevig fundament. En versterken we het systeem. Voor iedereen.

Sluit je aan en kom in beweging