Wat is THINK op School?

THINK op school is een lessenreeks voor het voortgezet onderwijs en MBO van 12 – 18 lessen gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling, met het 5G-model als basis. THINK staat op het rooster naast Engels, Duits en Frans. In de lessen praten jongeren, onder begeleiding van een vaste en vertrouwde THINK-trainer en de mentor/LOB'er, over dingen die iedereen in het leven tegen komt.

Jongeren leren van en met elkaar dat je mag vallen en weer kan opstaan. In de lessen worden verschillende thema’s behandeld. Door de samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties houdt THINK continue vinger aan de pols en volgt ze wat er in de maatschappij speelt.

Meer over THINK

5g model THINK.jpg

THINK LESSENSERIE

THINK op school bestaat uit 12 tot 18 lessen. Tijdens het startblok van 6 lessen leren de leerlingen/studenten, mentor/studieloopbaanbegeleider en trainer elkaar kennen en worden hoofdthema's behandeld zoals omgaan met verschillen, goed zijn voor jezelf en het leren hanteren van de 5G's. 

In de 6 tot 12 themalessen die hier op volgen wordt er steeds ingezoomd op een specifiek onderwerp. Deze zijn in overleg met de school vastgelegd. Bijvoorbeeld:

  • Gevoelens (stress & balans)
  • Gewoonte en verslaving
  • Seksualiteit
  • LHBTIQ+
  • Social media
  • Diversiteit
  • Vriendschappen & relaties
  • Actualiteiten
lesprogramma.jpg
Lesprogramma
projecten.jpg
Projecten
over-ons.jpg
Over-ons
nieuws.jpg
Nieuws
contact.jpg
Contact