THINK op school

Logo think op school
THINK op school is een vernieuwende leerlijn waarbij scholen geholpen worden om hun leerlingen te begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Een gezamenlijke aanpak van preventie die voorziet in een behoefte die scholen hebben op dit gebied. Waar het onderwijs voorheen zelf een weg moest vinden in het preventieaanbod biedt THINK op school een aanpak waar kennis en kunde op een effectieve manier gebundeld wordt.