over-ons1.jpg

Interview met Marieke Snel

THINK is bedacht en ontwikkeld door Marieke Snel. Na jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening, waaronder als schoolmaatschappelijk werker, kwam zij tot de conclusie dat jongeren vooral elkaar nodig hebben als het even niet zo lekker loopt in hun leven. School moet een plek zijn, waar zij zich gehoord en gezien voelen. Marieke Snel gelooft in de kracht van het verbinden van onderwijs en zorg. Hiervoor heeft zij, in samenwerking met TalentStad, THINK ontwikkeld.

THINK is mijn droom. Iets wat ik ieder kind gun. THINK is iets waar ik me al jaren hard voor maak en wat jarenlang al in mijn hoofd gebroed heeft. Steeds kwam het weer op mijn pad. Jaren geleden heb ik in mijn eindscriptie al geschreven over waarom we kinderen geen levenslessen geven. Ook als moeder kwam ik het tegen. Mijn zoon kwam een keer bij mij in bed liggen toen hij 6/7 was en zei: "Mam, ik ben goed in taal en rekenen, maar ik vind het soms moeilijk om te zeggen dat ik niet mee wil knikkeren." Ik zag bij mijn eigen kinderen dat ze soms worstelden met nee zeggen, keuzes maken, voor elkaar zorgen. Dat zijn zulke belangrijke levenslessen. Als ouder ben je daarvoor verantwoordelijk, maar ook op school leren ze veel en juist daar komen ze in contact met andere kinderen waardoor ze in de praktijk lastige situaties tegenkomen. Wat is eigenlijk het belangrijkste wat we leren aan een kind? We leren ze Duits en wiskunde, maar ik vind dat we ze vooral ook belangrijke levenslessen moeten meegeven. Ik zeg altijd: "Wat als je kind de verkeerde trein pakt en de weg naar huis niet meer weet? Dan heeft hij niks aan de Duitse naamvallen, maar heeft hij vaardigheden nodig om hulp te vragen, moet hij kunnen nadenken over oplossingen." Ik heb gezien dat dit zo belangrijk is voor elk kind om te leren. In de hulpverlening heb ik veel kinderen gezien die deze lessen niet aangereikt krijgen vanuit thuis.

Ik geloof erin dat we kinderen sterker moeten maken. Wie je ook bent en waar je ook opgroeit. Daar wilde ik in investeren: kinderen sterker maken, leren nadenken, grip geven op alles wat in hun leven opkomt, omzien naar elkaar en leren van elkaar. School vind ik daar een belangrijke plek voor. In het SMW zag ik individueel kinderen die bij mij aangemeld werden, omdat ze bijvoorbeeld gepest werden. Dan dacht ik: "We moeten in de klas aan de gang. Daar moet jij gezien en gehoord worden!" Steeds vaker zijn we aan het problematiseren. Ik geloof in het normaliseren. Als je moeder overleden is, is dat ontzettend naar. Maar heb je dan hulpverlening nodig of vooral een fijne klas waarin je je prettig voelt? Waar je je gehoord en gezien voelt? Daar moeten we toch in investeren? Op een gegeven moment kreeg ik het filmpje 'Wat zou jij doen?' van Marcel van Herpen onder ogen. Pippi is ook altijd mijn voorbeeld geweest. Je kan naar Pippi kijken als zielig: moeder dood, vader weg en moet zichzelf redden. Maar Pippi is sterk. Maakt wat van het leven. Heeft veel eigen kracht en kijkt om naar een ander. Marcel sluit af met: zoek de Pippi's in elk kind. Met THINK zoeken we de Pippi's in elke klas.

Mijn toekomstbeeld met THINK? Als ik verder droom dan denk ik aan uitbreiding naar alle scholen in Nederland; van groep 7 t/m het MBO. En waarom? Hoe fijn is het om een keer per week met elkaar te praten over de dingen die je in het leven tegenkomt, ervaringen die je meemaakt en hoe je daarmee omgaat en keuzes die je maakt. Dat gunnen we toch ieder kind!

over-ons4.jpg

Projectondersteuner Linda van Riessen

Linda van Riessen assisteert en denkt mee met het projectteam, vervult taken op het gebied van organisatie, planning, budgetbeheer en maakt de roosters voor de THINK lessen in samenwerking met betrokken partijen.

"Werken voor THINK op school is afwisselend, uitdagend, leerzaam en vooral leuk door de open sfeer en humor in het team. Met elkaar werken we hard om THINK op school voor iedere jongere toegankelijk te maken."

over-ons3.jpg
homepage.jpg
Homepage
lesprogramma.jpg
Lesprogramma
projecten.jpg
Projecten
nieuws.jpg
Nieuws
contact.jpg
Contact