Opbrengsten Klein-en-Fijn onderzoek door Academische Werkplaats Jeugd

11 januari 2021

In 2017 en 2018 heeft de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd ‘Samen op School’ meerdere Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten gedaan. THINK op school was hier een groot onderdeel van. Zo werden de opbrengsten van ons lesmateriaal getoetst, het ontwerp onder de loep genomen en onderzocht hoe de methode werkt in het praktijkonderwijs en op de Havo en het VWO. 

Opbrengsten Klein-en-Fijn onderzoek

In de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd ‘Samen op School’ staat de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland centraal. De werkplaats zet in op een ononderbroken schoolloopbaan, het voorkómen van (zwaardere) vormen van ondersteuning en het bieden van effectievere hulpverlening waar deze toch nodig is.

Het uitvoeren van Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten is een van de hoofdactiviteiten van de Academische Werkplaats ‘Samen op School’ geweest. Met Klein-en-Fijn projecten beoogde de werkplaats concrete onderwerpen en vragen uit de praktijk met kortdurend onderzoek (± zes maanden) te begeleiden en te beantwoorden. Het onderzoek wordt onder leiding van docentonderzoekers van Hogescholen Windesheim en Viaa uitgevoerd door studenten. Lectoren Dorien Graas van Windesheim en Marja Jager-Vreugdenhil van Viaa coördineren de projecten. De vraag is leidend voor de uitvoering van het onderzoek.