THINK op school heeft als doel om het probleemoplossend vermogen van jongeren in het voortgezet onderwijs te vergroten. Het wordt als vak gegeven door de mentor, samen met gastdocenten van verschillende maatschappelijke organisaties. Een terugkerend thema bij THINK op school zijn de 4G's: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag. Deze komen in iedere les aan bod. De kracht van de 4G's is dat jongeren leren dat ze zelf invloed hebben op hun denken.