Invulling van de thema’s

De invulling van de thema's bedenken we met elkaar.  Leerlingen, ouders en school leveren de inhoud voor de thema's aan. THINK op school bundelt deze vragen en zorgt er samen met maatschappelijke organisaties voor dat de thema’s worden ingevuld. Per school kan het THINK op school- programma en de thema's die daarbij horen verschillen. Sommige scholen volgen de volledige THINK op school lijn met vier thema's per schooljaar. Andere scholen kiezen voor een of enkele thema's. Per school wordt bepaald welke thema's leven onder de jongeren.

Is de lesinhoud altijd hetzelfde?

Kenmerkend aan THINK op school is dat het geen vaststaande methode is. We kijken het hele jaar door of de thema’s nog passen of dat we iets moeten veranderen. Ook bekijken we ieder jaar samen met leerlingen, ouders en school welke invulling de thema's krijgen. Mochten er tussentijds dingen gebeuren die vragen om wijzigingen in de thema’s, dan kijken we of we dit aan kunnen passen.