Online portal

De trainers die werken met de THINK lesmethode hebben binnenkort toegang tot het THINK portal. Deze portal is bereikbaar via een inlogcode en is voor elke school uniek. 

Gebruikers van het THINK Portal kunnen inloggen via de knop Mijn THINK op de website van THINK. Na het inloggen komen de gebruikers op hun persoonlijke dashboard, een gepersonifieerde omgeving met toegang tot de relevante modules en/of functionaliteiten (planning, training, lessen, berichtenbox en toekomstige mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een samenwerkingsdossier met scholen, demo's, bestellingen etc.).

Inlogscherm.png

Trainerstool

Via de trainerstool worden alle beschikbare lesprogramma's, onderliggende lessen en het bijbehorende lesmateriaal beschikbaar gesteld. Trainers kunnen deze presentatietool gebruiken om het lesmateriaal eenvoudig te presenteren. Daarnaast worden aan de trainers (actuele) nieuwsberichten getoond, die door het THINK-projectteam zijn opgesteld.