over-think1.jpg

Wat vragen jongeren van ons?

Jongeren zijn net als iedereen. Ze willen gezien en gehoord worden. Aandacht krijgen voor wat ze bezighoudt en praten over de grote en kleine dingen die ze in het leven tegenkomen. Om zo te ontdekken dat ze niet de enigen zijn die worstelen met vragen en onzekerheden. Bij THINK op school is daarom alles bespreekbaar.

"Waarom leren we jongeren op school wel schrijven en rekenen maar niet hoe ze vriendschappen sluiten en keuzes maken?"

over-think3.jpg

Waaruit bestaat THINK op school?

THINK op school biedt een maatwerk lesprogramma van 12 - 18 lessen aan voor leerlingen en studenten tijdens hun startjaren op een nieuwe school. Centraal staan thema’s en onderwerpen die door jongeren zelf worden aangedragen. Ook worden ouders en docenten betrokken bij het vaststellen van belangrijke onderwerpen. De lessen worden gegeven door professionals van THINK op school samen met de mentoren, coaches of studieloopbaanbegeleiders van de school. Daarbij wordt er ook gebruik gemaakt van de inbreng van verschillende maatschappelijke organisaties.

over-think5.jpg

Wat maakt de lesmethode van THINK op school anders?

Het uitgangspunt is altijd wat leerlingen en studenten sterk maakt. Er wordt niet gedacht in wat jongeren in problemen brengt. Het is vooral een zoektocht naar hun probleemoplossend vermogen. De THINK op school werkmethode bestaat daarvoor uit de 5G’s: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg. Hiermee ontstaat ruimte om alles te bespreken, overal over te nadenken en te komen tot normalisatie van gevoelens en gedrag. De geboden openheid van THINK op school gaat daarbij hand in hand met ieders verantwoordelijkheid voor de uitkomst daarvan.

"Vaak is de aandacht gericht op jongeren waar het niet goed mee gaat, THINK richt zich op alle jongeren."

homepage.jpg
Homepage
lesprogramma.jpg
Lesprogramma
projecten.jpg
Projecten
over-ons.jpg
Over-ons
nieuws.jpg
Nieuws