Wat hebben jongeren nodig?

Vanaf het begin van hun tienerjaren tot aan hun volwassenheid verandert er van alles in de belevingswereld van jongeren. Verandering van school, van klas- of studiegenoten en vooral van verantwoordelijkheden. De beschermende rol van de ouders neemt af terwijl de invloed van leeftijdsgenoten groeit. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op hun sociale vaardigheden en flexibiliteit. THINK op school helpt jongeren om die vaardigheden en flexibiliteit aan te leren en in te zetten.

Wat vragen jongeren van ons?

Jongeren willen gezien en gehoord worden. Aandacht krijgen voor wat ze bezighoudt en praten over de grote en kleine dingen die ze in het leven tegenkomen. Om zo te ontdekken dat ze niet de enigen zijn die worstelen met vragen en onzekerheden. Bij THINK op school is daarom alles bespreekbaar. Tijdens de lessen merken jongeren vaak op dat zij niet de enigen zijn die worstelen met bepaalde problemen. Daarnaast lucht het op om met elkaar te kunnen delen. 

plaats.jpg

Waaruit bestaat THINK op school?

THINK op school biedt een maatwerk lesprogramma van 12 - 18 lessen aan voor leerlingen en studenten tijdens hun beginjaren op een nieuwe school. Centraal staan thema’s en onderwerpen die spelen in de wereld van jongeren. De lessen worden gegeven door professionals van THINK op school samen met de mentoren, coaches of studieloopbaanbegeleiders van de school. Daarbij wordt er ook gebruik gemaakt van de inbreng van verschillende maatschappelijke organisaties. THINK op school blijft via hen en haar voelsprieten in de maatschappij op de hoogte van trends en ontwikkelingen in het leven van jongeren. 

alle jongeren.jpg

Wat maakt de lesmethode van THINK op school anders?

Het uitgangspunt is altijd wat leerlingen en studenten sterker maakt. Er wordt niet gedacht in wat jongeren in problemen brengt. Het is vooral een zoektocht naar hun probleemoplossend vermogen. Normaliseren in plaats van problematiseren. De THINK op school werkmethode bestaat daarvoor uit de 5G’s: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg. Hiermee ontstaat ruimte om alles te bespreken, overal over te nadenken en te komen tot normalisatie van gevoelens en gedrag. De geboden openheid van THINK op school gaat daarbij hand in hand met ieders verantwoordelijkheid voor de uitkomst daarvan.

homepage.jpg
Homepage
lesprogramma.jpg
Lesprogramma
projecten.jpg
Projecten
over-ons.jpg
Over-ons
nieuws.jpg
Nieuws