Onderzoek RKJ IJsselland draagt bij aan ontwikkeling THINK op school

12 april 2023

Scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties kwamen op donderdag 6 april bij elkaar in de Creatieve Coöperatie in Zwolle. Daar presenteerde de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland de resultaten van het onderzoek naar het platform THINK op school. De aanbevelingen vormden de aanleiding om samen verder te werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling in het onderwijs.
 
THINK op school is een platform dat jongeren sterker maakt. Dat gebeurt onder meer met lesprogramma’s voor het vo en mbo. “Iedereen mag over deze programma’s meedenken”, vertelt grondlegger Marieke Snel. “We geven vorm aan sociaal-emotionele ontwikkeling door kennis van scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties op een duurzame manier bij elkaar te brengen. THINK-kracht, noemen we dat.”

Sterk staaltje THINK-kracht
De bijeenkomst op donderdag 6 april vormde een sterk staaltje THINK-kracht. Van docenten tot beleidsmakers, op basis van het onderzoek van RKJ IJsselland gingen ruim vijftig professionals met elkaar in gesprek. De aanbevelingen voor THINK op school stonden centraal: besteed meer aandacht aan de omgang met elkaar, kijk naar de voor- en nazorg bij lesprogramma’s, verhoog de ouderbetrokkenheid, werk nog beter samen met maatschappelijke organisaties en focus op een duurzame THINK-leergemeenschap.
 
“De aanbevelingen dragen bij aan een pedagogische basisvoorziening die jongeren leert omgaan met lastige vragen”, aldus Els Evenboer, onderzoeker en coördinator bij RKJ IJsselland. “Door er tijdens de bijeenkomst met elkaar over te praten, zijn vanuit verschillende perspectieven inzichten en ideeën ontstaan. Op basis daarvan kunnen we nieuwe stappen zetten om problemen van jongeren te normaliseren en hun weerbaarheid te vergroten.”

Samen verantwoordelijk
Michiel van Willigen, wethouder van de gemeente Zwolle, moedigt de samenwerking binnen het THINK-platform aan. “Zo’n tien jaar gebeurde zoiets als dit nog nauwelijks. En dat terwijl we allemaal verantwoordelijk zijn voor de jongeren in onze gemeente. Wanneer jongeren hun gevoelens en gedachten durven te delen, kunnen ze thuis, op school en in hun vrije tijd op een fijne manier met elkaar omgaan. Vaak wordt dat preventie genoemd, maar naar mijn idee is dit een normale basis.”
 
Marieke Snel beaamt dat. “Toen we in 2012 begonnen met THINK op school vroegen we wie met ons in beweging wilde komen. En kijk waar we nu staan: met een zaal vol professionals denken we na over sociaal-emotionele ontwikkeling in het onderwijs. Ik ben trots op het fundament dat we met elkaar hebben gelegd. Het geeft ons de stabiliteit en kracht om docenten, professionals, ouders en jongeren te helpen. Zo kunnen we de basis in de toekomst nog verder versterken.”