Normaliseren in plaats van problematiseren

4 juli 2023

Afgelopen week ging Marieke met leden van de Participatieraad en inwoners van de stad Zwolle in gesprek over het thema ‘normaliseren’. THINK gaat altijd uit van wat iemand sterker maakt. Eigen probleemoplossend vermogen. Normaliseren in plaats van problematiseren.

Mooie opbrengsten van deze dag
Heb oog voor de persoon. Waar heeft iemand behoefte aan. Vul niet in. En je oncomfortabel voelen is niet altijd slecht. Je hebt het ook nodig om te groeien en te ontwikkelen. En vergeet niet, zoals ze bij de Masai doen, om elkaar heen te gaan staan: insluiten in plaats van uitsluiten. Laten we verbinding zoeken met elkaar.
In deze tijd is het zo makkelijk om geobsedeerd te zijn door geluk en dat alles leuk moet zijn. Het leven is niet altijd leuk. Accepteer dat het soms minder gaat. Daarbij is zelfregie belangrijk om goed om te kunnen gaan met tegenslag. 

Laten we met elkaar proberen om normaliseren in gang te zetten door iedereen mee te nemen in deze beweging.

Meer opbrengsten en filmpjes zie je in dit overzicht.