THINK-les over cybercrime in mobiele escaperoom

17 mei 2023

Samen werken aan het sterker maken van jongeren!

THINK op school werd benaderd door de politie in Zwolle of wij in onze THINK-lessen gebruik wilden maken van een mobiele escaperoom bus. In deze escaperoom gaat het over cybercrime.

Jongeren begeven zich veel online maar zijn zich vaak minder bewust van de gevaren die dat met zich meebrengt. Je kan worden gehackt, je bankrekening geplunderd of afgeperst met pikante foto's (sextortion). Met het serious gaming concept BL@CKMAIL wil de politie jongeren bewuster maken van de risico’s die ze online lopen en handreikingen bieden om slachtofferschap op het gebied van cybercrime en sextortion te voorkomen. Wij hebben deze interactieve lessen verzorgd op Talentstad in Zwolle.

Per les gingen vier leerlingen de escaperoom spelen, waarbij de rest van de klas mee kon kijken. Daarna ging de klas met de mentor, THINK-trainer en de jeugdagent met dit onderwerp aan de slag.