Schoolbestuurder bezoekt THINK op school

6 maart 2019

Kees Elsinga: "Dit moeten we op meer scholen gaan doen."

In januari 2019 bezoekt Kees Elsinga, Voorzitter College van Bestuur OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, www.ooz.nl), een THINK-les. Hoe hem dat is bevallen staat in Kees blogt - THINK mooi voorbeeld van persoonsvorming in de klas.

"In januari was ik op bezoek bij TSG op de Van Heesweg. Zorgcoördinator Paméla Wilthuis had me uitgenodigd om een mentorles van een brugklas bij te wonen waar het THINK concept werd toegepast. Toen ik binnenkwam zaten alle leerlingen keurig in hun bankjes. Toch was er iets vreemds: ze zaten met hun gezicht naar de achterkant van het lokaal gericht. Daar was niets bijzonders te zien behalve een paar landkaarten. De begeleider Martijn en mentor Marijn stonden gewoon voor het bord en vroegen of ik wilde gaan zitten. Ja dat wilde ik wel, maar wat moest ik doen? Ook met mijn gezicht naar de achtermuur gaan zitten, net zoals de leerlingen? Dat vond ik niet beleefd ten opzichte van Martijn en Marijn. Ik ging maar een beetje schuin op mijn stoel zitten, dan viel ik niet teveel uit de toon en kon ik tegelijk zien wat er voor de klas gebeurde. Al gauw bleek dat er sprake was van een vooropgezet plan. Ik was proefkonijn om te zien hoe ik met groepsdruk om zou gaan. Wat doe je als iedereen in de groep ander gedrag laat zien dan jij? Pas je je aan of ga je helemaal je eigen weg of doe je iets ertussenin zoals ik?

Dit is een van de voorbeelden hoe de THINK-lessen op het TSG worden gegeven. THINK is een leerlijn waarbij leerlingen begeleid worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. In iedere les komen de 4 G's aan bod. Deze staan voor Gebeurtenis, Gevoel, Gedachte en Gedrag. De kracht van dit model is dat leerlingen leren dat ze door hun manier van denken beter met hun gevoel kunnen omgaan en zo invloed op hun gedrag kunnen hebben.

Ook in deze les kwamen de 4 G's aan bod. Leerlingen moesten in tweetallen een gebeurtenis opschrijven en daarbij de gevoelens en gedachten benoemen die daarbij aan bod kwamen. De andere leerlingen konden hierop reageren.

Martijn koos er een paar uit: een van de leerlingen vertelde dat ze bij de overgang van groep acht naar de brugklas (gebeurtenis) bang was (gevoel) en dacht dat ze geen vriendinnen zou krijgen en misschien wel gepest zou worden (gedachte). Er ontstond al snel een gesprek waaruit bleek dat veel van haar klasgenoten dit herkenden. Ze hadden er thuis en met elkaar over gepraat en uiteindelijk was het best meegevallen. Zo bleek dat je een negatief gevoel kunt sturen door de manier waarop je erover denkt en praat met elkaar. Het viel me op dat de leerlingen zich kwetsbaar durfden op te stellen terwijl er toch vreemden in de klas zaten.

Ik vind THINK een prachtig concept. Het helpt leerlingen om te gaan met hun gevoelens en deze bespreekbaar te maken. Deze manier van werken sluit goed aan bij 'Verder met Leren', het nieuwe beleidsplan van OOZ waarin we uitspreken dat persoonsvorming een belangrijk doel is van het onderwijs, naast goede cijfers (kwalificatie) en verbinding met de wereld buiten de school.

Hoe werkte THINK bij mijzelf?  Na deze les (gebeurtenis) was ik blij (gevoel) en dacht ik: dit moeten we op meer scholen gaan doen en ik moet proberen bij de gemeente Zwolle extra subsidie hiervoor te krijgen (gedrag)!

THINK is een afkorting en staat voor True, Helpful, Inspiring, Necessary, Kind. Het is een concept dat op zes VO-scholen in Zwolle wordt toegepast en dat ondersteund wordt door de gemeente Zwolle."

Kees Elsinga
2 februari 2019

homepage.jpg
Homepage
lesprogramma.jpg
Lesprogramma
projecten.jpg
Projecten
over-ons.jpg
Over-ons
contact.jpg
Contact