RKJ onderzoekt THINK op school methode

11 januari 2021

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) IJsselland werkt aan de doelstelling van de Jeugdwet: samen normaliseren. Dat doet zij in vijf projecten waarbinnen onderzoek wordt gedaan en bestaande kennis gedeeld en getoetst. 

Een van die projecten is THINK op school, hierbij worden de werkzame elementen van de methode boven tafel gehaald en gedeeld binnen het netwerk, zodat deze gebruikt kunnen worden voor de doorontwikkeling van de leerlijn.

Lees hier meer over de RKJ en de projecten

In samenwerking met de 11 gemeenten van regio IJsselland werken verschillende partners samen, onder andere Hogeschool Windesheim, Stichting Kinderperspectief, Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland, Hogeschool Viaa en GGD IJsselland. Daarin werken jongeren, ouders en professionals samen in projecten, onderzoek, beleid en praktijk.