Handreiking Bevordering mentale gezondheid jeugd

11 februari 2021

Het bevorderen van mentale gezondheid van de jeugd is één van de ambities in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. In deze handreiking wordt aan gemeenten handvatten gegeven om invulling te geven aan deze ambitie op lokaal niveau.

In de handreiking staan allerlei zaken waarmee de gemeentes direct aan de slag kunnen. THINK op school wordt genoemd als gestructureerde en integrale aanpak en werkwijze. 

Handreiking Bevordering mentale gezondheid jeugd