lesprogramma1.jpg

Lessen

De lessen zijn opgedeeld in drie blokken van ieder zes lessen. Het eerste blok sluit aan bij de groepsvorming op school en loopt van september tot en met december. Tijdens dit blok leren de leerlingen/studenten, mentor/studieloopbaanbegeleider en trainer elkaar kennen en worden hoofdthema's behandeld zoals omgaan met verschillen,  goed zijn voor jezelf en de 5G's leren hanteren. Het tweede en derde blok loopt van januari tot en met half juni en gaat verder op het fundament met verdiepingsthema's passend bij de ontwikkelingstaken van de leerling/student.

Programma is standaard maatwerk

De interactieve aanpak vertaalt zich ook naar de  invulling van de themalessen. De verdiepingsthema’s worden namelijk op maat gemaakt door onderwerpen te kiezen vanuit de ervaringen van het eerste blok, de actualiteit en bovenal de vragen, wensen en suggesties van de jongeren, mentoren/studieloopbaanbegeleiders, ouders en school. Tijdens deze twee themablokken is er tevens veel ruimte voor inbreng van maatschappelijke organisaties om preventief in te spelen op vragen die er bij de jongeren leven. Daarbij worden de gekozen onderwerpen door THINK in een logische volgorde gekoppeld aan de thema’s die op het programma staan.

lesprogramma3.jpg

Scholen en klassen

THINK op school voert programma’s uit voor de 1e en 2e leerjaren voor zowel het voortgezet - als het middelbaarberoepsonderwijs. Per jaar of soort onderwijs is er specifiek lesprogramma ontwikkeld. De lessen worden gegeven samen met de mentor/studieloopbaanbegeleider. Dit versterkt de duurzaamheid. Het programma start voordat de klas zich als groep heeft ontwikkeld. Dit bevordert het effect van THINK op school en maakt het mogelijk vroegtijdig in te spelen op signalen in de klas.

lesprogramma5.jpg
homepage.jpg
Homepage
projecten.jpg
Projecten
over-ons.jpg
Over-ons
nieuws.jpg
Nieuws
contact.jpg
Contact