lesprogramma1.jpg

Lessen

De lessen zijn opgedeeld in drie blokken van zes lessen. De eerste zes lessen in het startblok zijn voor alle scholen hetzelfde. Tijdens dit blok leren de leerlingen/studenten, mentor/studieloopbaanbegeleider en trainer elkaar kennen en worden hoofdthema's behandeld zoals omgaan met verschillen, goed zijn voor jezelf en het leren hanteren van de 5G's . Het tweede en derde blok gaan verder op dit fundament met thema's passend bij de ontwikkeling en omstandigheden waar de studenten/leerlingen zich in bevinden.

Programma is standaard maatwerk

De interactieve aanpak vertaalt zich ook naar de  invulling van de themalessen. De verdiepingsthema’s worden namelijk op maat gemaakt door onderwerpen te kiezen vanuit de ervaringen van het eerste blok, de actualiteit en bovenal de vragen, wensen en suggesties van de jongeren, mentoren/studieloopbaanbegeleiders, ouders en school. Daarbij worden de gekozen onderwerpen door THINK in een logische volgorde gekoppeld aan de thema’s die op het programma staan.

lesprogramma3.jpg

Scholen en klassen

THINK op school heeft een specifiek lesprogramma ontwikkeld per jaar en soort onderwijs. De lessen worden gegeven in samenwerking met de mentor/studieloopbaanbegeleider. Dit versterkt de duurzaamheid.

Het programma start gewoonlijk voordat de klas zich als groep heeft ontwikkeld. Dit bevordert het effect van THINK op school en maakt het mogelijk vroegtijdig in te spelen op signalen uit de klas.

lesprogramma5.jpg
homepage.jpg
Homepage
projecten.jpg
Projecten
over-ons.jpg
Over-ons
nieuws.jpg
Nieuws
contact.jpg
Contact