Op jou school worden THINK lessen gegeven of misschien (nog) niet maar ben je  wel nieuwsgierig naar wat THINK is en voor jou kan betekenen!

THINK staat voor “leren nadenken” en wordt per schooljaar 2017-2018 als vak aangeboden aan leerlingen van klas 1 van zeven middelbare scholen in Zwolle.
Het vak THINK wordt gegeven door je mentor samen met gastdocenten van verschillende maatschappelijke organisaties. De rode draad in de THINK lessen zijn  de 4G's. Bij De De 4 G's kan je (alvast) meer informatie vinden over wat de 4 G's precies zijn. Bespreek dit vooral ook met je ouders en laat hen ook meelezen wat dit is!

THINK is een afkorting. THINK staat voor: THINK – Is wat je voelt, denkt, zegt en doet wel True, Help full, Inspiring, Necessary and Kind?

Bij THINK kun je leren dat je altijd kan nadenken voordat je iets doet. Dit klinkt zo makkelijk maar je zal merken dat je over steeds meer zaken zelf zult moeten nadenken over welke keuzes jij wilt maken. THINK is geen vak waarvoor je een cijfer krijgt op je rapport.

In de THINK lessen bespreken we soms persoonlijke dingen. Het is dus van belang dat iedereen kan zeggen wat hij wil. Om dat te kunnen en te durven moet het veilig zijn in de groep. Daarom zijn er bij de THINK lessen duidelijke regels:

  • Iedereen mag zijn/haar mening of gevoel uiten over een onderwerp.
  • We lachen elkaar alleen maar toe en niet uit.
  • We luisteren naar elkaar.
  • We laten elkaar uitpraten.
  • We gaan om met elkaar zoals jij graag wilt dat er met jou omgegaan wordt.

Wij vinden het heel belangrijk dat jij meedenkt over welke thema's er aan bod komen in de THINK lessen. Op iedere school wordt dit besproken met de leerlingenraad en met de ouderraad. Wil jij zelf ook mee denken? Laat dit op school weten of neem Contact met ons op. Je kunt ons ook bereiken via social media. Volg je ons al op instagram @thinkopschool? Op Facebook kan je onze pagina liken: THINK op school, en ook op Twitter zijn we actief @thinkopschool.