THINK op school heeft als doel om het probleemoplossend vermogen van jongeren in het voortgezet onderwijs te vergroten. Het wordt als vak gegeven door de mentor, samen met gastdocenten van verschillende maatschappelijke organisaties. Een terugkerend thema bij THINK op school zijn de 4G's: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag. Deze komen in iedere les aan bod. De kracht van de 4G's is dat jongeren leren dat ze zelf invloed hebben op hun denken.

THINK op school in het kort:

  1. Flexibel: geen vaste ‘lessenreeks’, maar een interactieve aanpak.
  2. Vraaggericht in plaats van aanbod gestuurd: leerlingen, ouders en school bepalen zelf welke onderwerpen van belang zijn.
  3. Actueel: de leerlijn krijgt vorm in de praktijk door in te spelen op onderwerpen die jongeren bezighouden.
  4. Continuïteit: structurele aandacht op school voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen tussen 12-18 jaar (met uitbreiding naar 12- en 18+).
  5. Duurzaam inzetbaar: Het probleemoplossend vermogen van leerlingen wordt vergroot door te werken met uitgangspunten van de rationeel-emotieve therapie (RET). De daaruit voortkomende 4G’s worden in alle lessen aangeleerd.
  6. Een betaalbare methodiek
  7. Gedeelde verantwoordelijkheid voor inhoud en uitvoering
  8. Ontzorgen van het onderwijs, geen keuzestress uit preventie-aanbod- Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en mentoren, leerlingen en ouders: actueel, samenhang in plaats van losse lespakketten
  9. Maatschappelijke organisaties voeren hun preventie-opdracht effectiever uit
  10. Win-win door samenhang in preventie-activiteiten