4G gedachten schema

Terugkerend thema

Terugkerend thema van THINK op school zijn de 4G's: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag. Deze komen in iedere les aan bod. De kracht van de 4G's is dat jongeren leren dat ze zelf invloed hebben op hun denken.

Wat zijn de 4G’s?

De 4 G's komen uit de rationeel-emotieve therapie (RET) en zijn een middel om je gedachten te sturen. Met behulp van de 4G’s leer je dat je aan het roer staat van je denken en dat je invloed hebt op je denken. De 4G’s zijn in elke situatie te gebruiken.

Waarom gebruiken we de 4G’s?

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin er meer en meer een beroep wordt gedaan op hun sociale vaardigheden. De invloed van ouders verdwijnt naar de achtergrond, de invloed van leeftijdsgenoten wordt groter. In het leven van jongeren verandert veel. Hun lichaam verandert, ze worden steeds zelfstandiger en krijgen vaak nieuwe vrienden. Hoe houden zij zichzelf staande in deze maatschappij? Hoe zorgen zij ervoor dat ze hun eigen keuzes maken en hoe houden zij grip op hun denken, ook wanneer er vervelende dingen gebeuren in hun leven? Deze thema’s komen aan bod in de THINK-lessen en worden ondersteund door de 4G' s.   

Voorbeeld van 4G schema

Gebeurtenis: een gebeurtenis is een feitelijke situatie. Bijvoorbeeld; ik heb een onvoldoende gehaald voor wiskunde.

Gevoel: deze gebeurtenis levert een bepaald gevoel op. Bijvoorbeeld, bang, boos, verdrietig of blij. Door een onvoldoende ben je bijvoorbeeld verdrietig of het maakt je bang voor de gevolgen.

Gedachten: de gebeurtenis en je gevoelens leveren bepaalde gedachten op. Bijvoorbeeld: "Ik had zo goed geleerd en nu heb ik toch een onvoldoende.” “Zie je wel dat ik het niet kan?" “Nu blijf ik vast zitten". "Het komt nooit meer goed". "Ik kan ook niks". "Ik ben niks waard". 

Gedrag: de gebeurtenis en je gevoel daarbij, zorgen voor bepaalde gedachten. Die zijn van invloed op je gedrag. Voor de volgende toets ga je niet leren omdat je "het toch niet kan". Of je wordt opstandig in de klas, vertelt je cijfer niet aan je ouders, gaat heel hard feesten om er niet meer aan te denken of je wordt boos op je docent.